Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 38/2018
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1 ze zm.) zarządzam co następuje:

    § 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń :

Działka nr 16 o pow. - 0,15 ha, położona w obrębie Młynary gmina Moryń, oznaczona

w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00057151/3, będąca nieruchomością gruntową niezabudowaną, sklasyfikowaną jako droga niepubliczna, położona wśród gruntów rolnych. Kształt działki regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta, lokalizacja działki dobra.

Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Młynary. Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości – 5.600,00 zł ( słownie: pięć tysięcy sześćset złotych ).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami -do 07 maja 2018 r.

    §2. Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

    §3. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, ogłoszenie w prasie lokalnej , stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl

    §4.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §5. Termin wywieszenia wykazu: od 27 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

    §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józer Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-03-2018 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szewczyk 26-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 28-03-2018 14:00