Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 42/2018
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1 ze zm.) zarządzam co następuje:

    §1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń :

nr 112/16 o pow. 0,4191 ha, położona w obrębie Witnica, gmina Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00054723/3, zabudowana dwoma budynkami innymi niż mieszkalne, sklasyfikowana jako Br –IIIb. Budynek pierwszy oznaczony w ewidencji gruntów nr 135 to budynek garażowo-warsztatowy, jedno kondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z bloczków gazobetonowych. W budynku wydzielono warsztat o pow. 80,19 m², pomieszczenie magazynowo – warsztatowe o pow. 34,44 m² oraz wiatę garażową o pow. 34,65 m². Drugi budynek oznaczony w ewidencji gruntów nr 172 to przybudówka przylegająca do ściany szczytowej budynku garażowo-warsztatowego o pow. 14m². Budynek jest w złym stanie technicznym- brak stolarki okiennej i drzwiowej, brak zadaszenia. Ciąg komunikacyjny utwardzony – nawierzchnia z kostki betonowej. Teren działki uzbrojony w energię elektryczną. posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość obciążona dwoma umowami dzierżawnymi do 30 marca 2024r.

Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witnica . Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości – 68.300 zł ( słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych ).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami -do 07 maja 2018 r.

    §2. Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

    §3. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, ogłoszenie w prasie lokalnej , stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl

    §4.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §5. Termin wywieszenia wykazu: od 27 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

    §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia 

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-03-2018 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szewczyk 26-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 28-03-2018 14:12