Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem

ZARZĄDZENIE NR 46/2018
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jed. tekst. z 2017 r. poz 1875 ze zm.), art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2018 r., poz 121 ze zm.) zarządzam co następuje:

    § 1.Przeznaczam do dzierżawy lokal użytkowy o pow. 23,09 m2, wchodzący w skład budynku usytuowanego na działce nr 96, obręb 3 miasta Moryń, ul. Plac Wolności 1, dla której prowadzona jest KW Nr 32637.

Informacja o przeznaczeniu - najem na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na biuro dla Rewiru Dzielnicowych Posterunku Policji w Moryniu. Lokal wyposażony w energię elektryczną.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu najmu , termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

Miesięczny czynsz - 252,72 zł plus obowiązujący podatek Vat ( aktualnie 23%).

Czynsz płatny w terminie: 21 dni od daty wystawienia faktury.

Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez GUS za rok ubiegły.

Najemca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

    § 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu.

    § 3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    § 4. Termin wywieszenia wykazu: od 09 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-04-2018 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szewczyk 09-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2018 14:31