herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

UCHWAŁA NR VIII/47/2003 opiniująca projekt lasów ochronnych, w Nadleśnictwie Mieszkowice położonych, na terenie gminy Moryń


UCHWAŁA NR VIII/47/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 30 czerwca 2003

opiniująca projekt lasów ochronnych, w Nadleśnictwie Mieszkowice położonych, na terenie gminy Moryń

Na podstawie art. 16 ust.i ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 56 poz. 679 z póź. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Pozytywnie opiniuje projekt lasów ochronnych w Nadleśnictwie Mieszkowice położonych na terenie Gminy Moryń - stanowiących własność Skarbu Państwa zgodnie z załączonym wykazem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny.

WYKAZ PROJEKTOWYCH LASÓW OCHRONNYCH NA TERENIE GMINY MORYŃ

KATEGORIA OCHRONNOŚCI

ODDZIAŁA, NR DZIAŁKI

POW.W HA

CEL UZNANIA

Lasy wodochronne

Obręb leśny Mieszkowice oddz.: cz6, cz.7, ,9, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, cz.22. cz.31. cz41.cz.60, cz.61 cz62, cz.84, cz.85, cz.112, cz.138, 226,227,228,229, cz.230, 231, 232, cz.234.235.238, 239, 240,241

Obręb leśny Łysogórski oddz.: 2, 3, 7, 8, cz.16, 17, 18, cz. 19,

Obręb leśny Godków oddz.: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96

Ok. 1 126

Ochrona wód nad Jeziorem Morzycko, w ciągu jezior But, Kwadratowe, Okrągłe w dolinie Rzeki Kurzycy, Słubii

Lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej-wodochronne

Obręb leśny Mieszkowice oddz.: 230, 233, cz. 234

Ok. 69

Ochrona miejsca rozrodu orła bielika

Lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej

Obręb leśny Mieszkowice oddz.: 31, cz. 32, 44, 45

Ok. 80

Ochrona miejsca rozrodu bociana czarnego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 18-06-2004 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2004 08:33