herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie sieci wodociągowej i kanalizacji grawitacyjno ? tłocznej z przepompownią ścieków

Moryń, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Znak: ISR.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2017 poz. 1073/

zawiadamiam

o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci wodociągowej i kanalizacji grawitacyjno – tłocznej z przepompownią ścieków na terenie działek o nr ewid.: 3, 4, 5, 27, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, 56 obręb 1 m. Moryń i 1/24, 7, 8 obręb 2 miasta Moryń”

Jednocześnie informuję, że wystąpiono do właściwych instytucji o uzgodnienie projektu ww. decyzji.

W związku z tym, zgodnie z art. 10 Kpa strony zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje zastrzeżenia, wnioski i uwagi do postępowania w ww. sprawie w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 1 w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Burmistrz Morynia

mgr Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-04-2018 07:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 18-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2018 07:40