Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXI/242/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/158/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalnia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń 2018-04-25 12:28
dokument Uchwała Nr XXXI/241/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą Miasta Szczecin w przedmiocie realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu 2018-04-25 12:26
dokument Uchwała Nr XXXI/240/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych 2018-04-25 11:58
dokument Uchwała Nr XXXI/239/2018 w sprawie podziału Gminy Moryń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-25 11:43
dokument Uchwała Nr XXXI/238/2018 w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-04-25 11:45
dokument Uchwała Nr XXXI/237/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2018-04-25 12:03
dokument Uchwała Nr XXXI/236/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 2018-05-07 10:55
dokument Uchwała Nr XXXI/235/2018 w sprawie udzielenia dotacji roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościół filialny pw. Św. Józefa w Bielinie 2018-04-25 12:22
dokument Uchwała Nr XXXI/234/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego 2018-04-25 11:59
dokument Uchwała Nr XXXI/233/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2018 roku" 2018-04-25 12:00
dokument Uchwała Nr XXXI/232/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2018-04-25 12:20