herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

UCHWAŁA Nr VIII/49/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.


UCHWAŁA Nr VIII/49/2003

RADY MIEJSKIEJ w MORYNIU

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( D.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113,poz.984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806) oraz art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46 ,poz. 543 z póz. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki na 192/4 o pow.218 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej już działki budowlanej dla Państwa Janusza i Zofii Szkuciak.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-06-2004 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2004 10:42