herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr VIII/50/2003 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników


Uchwała Nr VIII/50/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

Na podstawie art. 163 § 2, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz. U. Nr 98, poz.1070 Nr 154, poz.1787, z 2002r. Nr 213, poz.1802,Nr 240,poz.2052 ),RadaMiejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Powołuje się zespół do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Gryfinie w następującym składzie :

1. Sobczyńska Maria przewodnicząca

2. Cichowlas Krystyna członek

3. Jasek Sławomir członek

4. Nowiński Adam członek

5. Wojtczak Tadeusz członek

§ 2. Działalność zespołu ustaje z dniem wyboru ławników .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-06-2004 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2004 10:45