Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 56/2018

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń :

Działka nr 290 o pow. 0,08 ha, położona w obrębie Przyjezierze II, gmina Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00060168/9.

Działka ma kształt regularny, wydłużony zbliżony do prostokąta, sklasyfikowana jako W. Nieruchomość położona wśród gruntów rolniczych niezabudowanych.

Lokalizacja działki- dobra. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przyjezierze . Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości nr 290 – 3.000 zł. ( słownie: trzy tysiące złotych ).

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami -do 22 czerwca 2018 r.

§2. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń :

Działka nr 291 o pow. 0,06 ha, położona w obrębie Przyjezierze II, gmina Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00058044/7.

Działka ma kształt regularny, wydłużony zbliżony do prostokąta, sklasyfikowana jako droga. Nieruchomość położona wśród gruntów rolniczych niezabudowanych. Lokalizacja działki- dobra. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przyjezierze . Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości nr 291 – 2.200 zł. ( słownie: dwa tysiące dwieście złotych ).

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami -do 22 czerwca 2018 r.

§3. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§5. Termin wywieszenia wykazu: od 11 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-05-2018 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Waszak 11-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 14-05-2018 11:02