Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 60/2018
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

część działki niezabudowanej nr 222 o pow. 607,50m2 , położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y 37245.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres 2 lat, pod uprawy rolne.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy , termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz - 63,23 zł. ( słownie: sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze).

Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny

za 2018 r. w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez

GUS za rok ubiegły.

Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od

nieruchomości.

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu.

§3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 22 maja 2018 r. do 11 czerwca 2018r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-05-2018 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Waszak 21-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 22-05-2018 09:57