Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 63/2018
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń :

Lokal mieszkalny o pow. 31,74 m2 w Moryniu , przy ul. Kościuszki 24/5, usytuowany na działce nr 154 o pow. 0,0653 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń. Z własnością lokalu związany jest udział w gruncie i częściach wspólnych w budynku wynoszący 317/3000części.

Lokal składa się z 1 pokoju i kuchni. Stolarka okienna drewniana, tynki cementowo-wapienne, podłogi drewniane, ogrzewanie– piec kaflowy. Brak urządzeń wodno- kanalizacyjnych w lokalu.

Lokalizacja nieruchomości dobra.

Nieruchomość oznaczona w Księdze Wieczystej SZ1Y/00025806/7.

Cena nieruchomości nr 154 – 20.600 zł. ( słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych ).

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - do 3 lipca 2018 r.

§2. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 23 maja 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 23-05-2018 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Waszak 22-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 25-05-2018 11:44