herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu uchwał:

 

  1. Nr XXXIII/259/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów starego miasta w mieście Moryń;
  2. Nr XXXIV/261/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin

 

Zawiadamiam również o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów opracowywanych na podstawie wymienionych uchwał. Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Burmistrz Morynia, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@moryn.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Morynia.

 

 

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 18-07-2018 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 18-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2018 11:28