herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr VIII/56/2003 w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej


Uchwała Nr VIII/56/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a" ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na obciążanie służebnością nieruchomości gminnej zapisanej w ewidencji gruntów pod nr 4, położonej w obrębie Nowe Objezierze w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej na rzecz nowopowstałych działek nr 188/16 ; nr 188/17, położonych w obrębie Stare Objezierze.

§ 2. Do obciążenia służebnością nieruchomości gminnej upoważnia się Burmistrza Morynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

KarolGłodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 09-07-2004 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2004 11:12