herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała nr IX 59 2003 w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminy.


Uchwała nr .I.X./5.9./. 2.003

Rady Miejskiej w Moryniu

Z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 ,poz.l591, z 2002 Dz.U. nr 23, poz. 220 , nr 62, poz.558, nr 113, poz .984, nr 153, poz.1271 nr 214, poz.1806) Rada Miejska w Moryniu uchwala ,co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na obciążenie służebnością nieruchomości gminnych zapisanych w ewidencji gruntów pod numerami działek nr 196/3, nr 195/1 i nr 195/2 położonych w obrębie Gądno w celu zapewnienia dojścia i dojazdu do drogi publicznej z działek nr 10/1 i nr 10/2 położonych w obrębie Gądno.

§ 2. Do obciążenia służebnością nieruchomości gminnych upoważnia się Burmistrza Morynia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 09-07-2004 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2004 14:19