Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 103/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 103/2018
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2018 r. poz. 121), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2018r., poz. 994 ze zm. ), zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam do oddania w dalszą dzierżawę, w trybie bezprzetargowym,  następujące nieruchomości

1. część działki nr 139/6 o pow. 18m², położoną w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037153/1

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat pod tymczasowy garaż.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

  • roczny czynsz – 61,20zł , płatny w terminie 31 marca każdego roku kalendarzowego.
  • Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.
  • Dzierżawca oprócz czynszu będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości

2.  część działki nr 139/6 o pow. 23m², położoną w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037153/1

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat pod tymczasowy garaż.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

  • roczny czynsz – 78,20zł , płatny w terminie 31 marca każdego roku kalendarzowego.
  • Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.
  • Dzierżawca oprócz czynszu będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 23 sierpnia 2018 r. do 13 września 2018 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 31-08-2018 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kałduńska 23-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2018 07:50