herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280

Moryń, dnia 20 września 2018 roku

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Morynia

Burmistrz Morynia działając na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017r, poz. 1295 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości że w dniach:

L.p

Data Polowania

Godzina i miejsce zbiórki

Czas zakończenia polowania

1.

01-02-03.10.2018

 od godziny 7:00

 19:00

2.

11-12-13.10.2018,

 od godziny 7:00

 19:00

3.

28-29-30-31.10.2018

 od godziny 7:00

 19:00

rozpoczną się polowania zbiorowe przez Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu  262 i 280.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz zamieszczeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej (bip.moryn.pl, zakładka łowiectwo) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Moryniu (www.moryn.pl).

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-09-2018 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kałduńska 21-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2018 11:35