Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porządek Obrad


Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 29 kwietnia 2004r.

l .Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzednie/sesji.

3-Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

informacja dot. interpelacji

4.1nformacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Moryń.

5.Informacja z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2003 roku.

6. Wnioski i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

a/informacja Skarbnika Gminy z wykonania budżetu za 2003 rok

b/opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego Polityki Społecznej o przedłożonym sprawozdaniu

z wykonania budżetu za 2003 rok

c/opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 rok i złożenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Marynia

d/opinia Regionalne] Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2003 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Marynia absolutorium z wykonania budżetu gminy Moryń za 2003 rok.

9.Rozpatrzenie projektów uchwal .

a./ zmieniająca uchwalą w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu

b/w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

c/w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

d/ o zmianie w uchwale Nr V/2 2/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia

e/ o zmianie w uchwale Nr XI / 71/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przyznania Burmistrzowi Morynia dodatku specjalnego

ł 0. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12 .Zamknięcie obrad XVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 23-04-2004 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2004 14:58