Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 132/2018 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 132/2018
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 19 grudnia 2018 r.

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2018r., poz.2204 ze zm.)  zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 421/5 o pow. 0,9392ha, położoną w obrębie 2 miasta Moryń, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00039347/8, stanowiącą nieruchomość gruntową  niezabudowaną. Działka ma regularny kształt ( prostokąt). Dojazd do działki dobry - drogą gruntową.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RIVa- 0,0654ha; RIVa-0,0805ha; RV- 0,7933ha.

Informacja o przeznaczeniu -  Dzierżawa  gruntu pod uprawy rolne, na okres do 3 lat. Nawożenie nawozami naturalnymi należy stosować w terminach wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu. Nawozy naturalne stosowane na gruntach powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu. Składowanie nawozów na wydzierżawionej nieruchomości będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy dzierżawy.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat - wysokość czynszu – 197,23 zł  rocznie, który będzie naliczony proporcjonalnie w stosunku do terminu zawarcia umowy.

Czynsz zawarty w 2018 r. płatny w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres płatny  do 31 marca  każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu jeden raz do roku o procent inflacji podawany przez GUS za rok poprzedni .

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w  Moryniu, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

§ 5. Po terminie wywieszenia wykazu na nieruchomość zostanie ogłoszony przetarg.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 7. Termin wywieszenia wykazu: od  19 grudnia  2018 r. do  8 stycznia  2019 r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-12-2018 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 19-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2018 09:15