Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI /120 / 2004 o zmianie w uchwale Nr V/22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia


Uchwała Nr XVI /120 / 2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

o zmianie w uchwale Nr V/22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia

Na podstawie art, 4 pkt l , ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz.1593 oraz z 2002r. Nr 113 , poz.984 i Nr 214,poz.1806 / i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. z 2003r. Nr 33 , poz.264 z 2004r.Nr 47, poz.448 /, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. W uchwale Nr V / 22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia wprowadza się następujące zmiany:

1) W § l ust.l otrzymuje brzmienie: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3300 zł

/ słownie :trzy tysiące trzysta złotych /. "

2) W § l ust.2 otrzymuje brzmienie : dodatek funkcyjny w wysokości 1030 zł

/ słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych /."

3) W § l ust.3 otrzymuje brzmienie :dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 660 zł/ słownie : sześćset sześćdziesiąt złotych /."

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Moryniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 26-05-2004 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-05-2004 10:26