Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI / 121 / 2004r o zmianie w uchwale Nr XI/71/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przyznania Burmistrzowi Morynia dodatku specjalnego


Uchwała Nr XVI / 121 / 2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

o zmianie w uchwale Nr XI/71/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przyznania Burmistrzowi Morynia dodatku specjalnego

Ma podstawie art. 4 pkt l , ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , póz.1593 oraz z 2002 Nr 113 , póz.984 i 214,poz.1806/ § 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 33 , póz.264 z 2004 r. Nr 47, poz.448/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. W § l uchwały Nr XI/71/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 października 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia , wyrazy /,1050 zi miesięcznie /słownie : jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych/"' zastępuje się wyrazami „1082/50 zł miesięcznie/słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt dwa 50/100 złotych /"

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Moryniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 26-05-2004 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-05-2004 10:28