Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie 133/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE Nr 133/2018
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 21 grudnia 2018 r.

        w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2018 r.  poz. 994 ze zm ) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządzam co następuje:

   § 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 184/40 o pow. 36 m², położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, przeznaczona pod składowanie drewna .

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz -  92,52 zł. ( słownie:  dziewięćdziesiąt dwa 52/00 pln ) plus obowiązujący podatek VAT.

Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2018 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

    § 2. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 184/40 o pow. 21 m² położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, przeznaczona pod uprawę warzyw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz -  2,08 zł. ( słownie:  dwa 08/100 pln ).

Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za 2018 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

    § 3.Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, § 2 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

    § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    § 5. Termin wywieszenia wykazu: od 21 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r.

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-01-2019 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 21-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 02-01-2019 08:04