Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI /124 /2004 w sprawie ustalenia diet dla radnych /sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla Moryń


Uchwała Nr XVI /124 /2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych /sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla Moryń

Na podstawie art. 25, ust.4 art.37b ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558 , Nr 113,poz.964,Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz.1568).Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l . Ustala się :

1. Dla Przewodniczącego Rady dietę miesięczną w wysokości 760 zł /słownie : siedemset sześćdziesiąt złotych/.

2. Dla Wiceprzewodniczącego Rady dietę miesięczną w wysokości 560 /słownie : pięćset sześćdziesiąt złotych /.

3. Dla radnych zamieszkałych w miejscowości Moryń dietę w wysokości trzykrotnej obowiązującej diety przysługującej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju za każdy udział w sesjach i w pracach wewnętrznych organów Rady oraz w pracach do których zostali delegowani przez Radę .

4. Dla radnych zamieszkałych w pozostałych sołectwach gminy Moryń dietę w wysokości czterokrotnej obowiązującej diety przysługującej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju za każdy udział w sesjach i w pracach wewnętrznych organów Rady oraz w pracach do których zostali delegowani przez Radę.

5. Dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla Moryń dietę w wysokości dwukrotnej obowiązującej diety przysługującej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju za każde uczestnictwo w Sesji Rady Miejskiej.

§ 2.Traci moc uchwała Nr V/23/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych ,sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla Moryń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 26-05-2004 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-05-2004 10:34