Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Relacja z obrad sesji


Relacja z obrad

XVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Dnia 29 kwietnia odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu. Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji Pan Burmistrz wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 9a tj. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu oraz o rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie projektów uchwał: 1) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, 2) w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości zabudowanej dziatki nr 139/1 obręb Dolsko. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad złożył również Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Polityki Społecznej Pan Józef Tarnowski w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla Moryń, Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad przyjęto Jednogłośnie, Następnie Pan Burmistrz przedstawił obszerne sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Moryń przedstawił Komendant Posterunku w Chojnie Pan Stefan Błaszczyk oraz Kierownik Rewiru Dzielnicowych Pan Bogusław Pietrzak, (informacja w załączeniu). Pan Burmistrz podkreślił jak ważna jest współpraca między poszczególnymi jednostkami w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, postulował również o zwiększenie obsady wśród policjantów. Przedstawiciele Policji apelowali ze swej strony o sygnały i telefony od mieszkańców w sprawie popełnianych wykroczeń,

Następnie Przewodniczący poprosił Pana Sekretarza o relację z działalności programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, (informacja w załączniku).

Pani Skarbnik przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. (informacja w załączeniu). Przy pozytywnych opiniach Komisji Rozwoju Gospodarczego Polityki Społecznej, Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej jednogłośnie udzielono absolutorium dla Burmistrza Morynia.

Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości zabudowanej działki nr 139/1 obręb Dolsko na usługi handlowe oraz na prowadzenie świetlicy wiejskiej - przyjęto jednogłośnie

b) w sprawie programu współpracy na 2004 rok gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,- jednogłośnie,

c) o zmianie w uchwale Nr W22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia- jednogłośnie

d) o zmianie w uchwale Nr Xl/71/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 października 2003r w sprawie przyznania Burmistr7owi Morynia dodatku specjalnego -jednogłośnie.

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. - Jednogłośnie

f) w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów przewodniczącego Zarządu Osiedla Moryń. -jednogłośnie, jeden przeciwny.

Ostatnim punktem porządku obrad były odpowiedzi Pana Burmistrza na wnioski i zapytania radnych po których Przewodniczący Rady zamknął obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 26-05-2004 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-05-2004 10:38