herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XVII/140/2004w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 2004-06-08 08:15
Uchwała Nr XVII/139/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na termomodernizację budynku 2004-06-08 08:13
Uchwała Nr XVII/138/2004 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Moryń w sprawie statutów jednostek pomocniczych 2004-06-08 08:12
Uchwała Nr XVII/137/2004 w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 2004-06-08 08:10
UCHWAŁA NR XVII/136/2004 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów 2004-06-08 08:05
Uchwała Nr XVII/135/2004 w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do współpracy 2004-06-08 08:04
Uchwała Nr XVII/134/04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu 2004-06-08 07:52
Uchwala Nr XVII/129/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej 2004-06-08 07:50
Uchwała Nr XVII/133/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów 2004-06-08 07:47
Uchwała Nr XVII/132/2004 w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze 2004-06-08 07:42
UCHWAŁA Nr XVII/131/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej w użyczenie 2004-06-08 07:41
Uchwała Nr XVII/130/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg 2004-06-08 07:40
Uchwała Nr XVII/128/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych 2004-06-08 07:38
Uchwala Nr XVII/127/2004 w sprawie zbycia nieruchomości 2004-06-07 14:10
Uchwała Nr XVII/126/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych 2004-06-07 14:09
Uchwala Nr XVII/ 125/2004 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej 2004-06-07 14:08
Porządek obrad 2004-05-25 08:24