Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 58 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2019-06-10 12:40
Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-05-28 11:40
Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest 2019-05-16 11:01
Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-05-16 10:59
Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Moryń, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-28 11:03
Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie zasad korzystania z fontanny usytuowanej na Plancu Wolności w Moryniu 2019-04-24 12:41
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-28 11:01
Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-04-02 14:17
Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu 2019-04-02 09:13
Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-04-02 07:32
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-04-02 07:37
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Bielin w Gminie Moryń 2019-04-04 14:02
Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszeone otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Moryń w 2019 r. 2019-03-27 08:56
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 28 lutego 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r. 2019-03-22 07:31
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-03-19 14:44
Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2019-03-11 14:26
Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie przekazania w użyczenie świetlic wiejskich 2019-03-04 09:07
Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2019 r. 2019-02-28 12:25
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych 2019-03-05 09:46
Zarządzenie Nr 22/2019 zmieniające zarzązenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu 2019-02-20 14:55
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatkó zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-02-11 14:05
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 10 stycznia 2019 r. na wsparcie realizacji zadan publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-02-05 15:00
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-02-05 08:33
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu 2019-02-01 12:58
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-02-05 08:30
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2019-02-01 13:00
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niruchomości do odania w dzierżawę 2019-01-29 12:04
Zarządzenie Nr 12/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-01-25 12:21
Zarządzenie Nr 11/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2019-01-25 12:19
Zarządzenie Nr 10/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2019-01-25 11:23
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i szkoły podstawowoj 2019-02-05 08:26
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jedostkach OSP Gminy Moryń w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 09:49
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2019-02-05 08:23
Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2018 2019-01-18 15:07
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-01-17 10:33
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego 2019-01-17 10:33
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa ziemnego, strzelectwa, łucznictwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich, sportów wodnych ? żeglarstwa), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. 2019-01-10 14:00
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego 2019-01-09 09:29
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia diagnozy bieżącego utrzymania obiektó Zespołu Szkół w Moryniu oraz określenia potrzeb inwestycyjnych 2019-01-17 10:27