herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad


Porządek obrad XVII SesjiRady Miejskiej w Moryniu

w dniu 27 maja 2004r.

1 .Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

informacja dot. interpelacji

4. Wnioski i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwal .

     a/  w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej /dz:155 obr.3 m. Moryń/

     b/   w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych /dz.301/1, 302/1, 314/2, 301/3 obr.2 m. Moryń/

      c/ w sprawie zbycia nieruchomości/64/2 . 53 obr.Klępicz/

     d/w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych /]08, 127 obr.1 m. Moryń/

     e/ w sprawię zbycia nieruchomości niezabudowanej / 392/1 obr.3 m. Moryń/

    f/  w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych

    g/ w sprawie wyrażenia-zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej w użyczenie

   h/ w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze

   i/ w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów w szkołach

podstawowych i gimnazjum

   j/ w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu

   k/ sprawie przystąpienia Gminy Moryń do współpracy z Amt Joachimsthal - Niemcy

   l/  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów.

ł/ w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6.Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Morynia.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9 .Zamkniecie obrad XVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 25-05-2004 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2004 08:24