herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwala Nr XVII/127/2004 w sprawie zbycia nieruchomości


Uchwala Nr XVII/127/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie zbycia nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „ a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 62, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej zapisanej w ewidencji gruntów pod nr 64/2 o pow. 0,39 ha oraz nieruchomości zabudowanej nr 53 o pow. 0,0400 ha, położonych w obrębie Klępicz,

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 07-06-2004 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2004 14:10