herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVII/130/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg


Uchwała Nr XVII/130/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg

gminnych

Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz.838, Nr 86, poz. 958, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 41, poz.365, Nr 62, poz.554. Nr 74, poz.676, Nr89, poz.804, Nr 113, poz.984, Nr 125, poz.1371, Nr 216, poz.1826, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Gryfinie Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi(ulice) na obszarze gminy Moryń wymienione w załącznikach do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik nr l

Drogi publiczne na obszarze miasta i gminy Morynia zaliczane do kategorii dróg gminnych;

1. ul. Parkowa - działka nr 288 obręb 3 miasta Moryń

2. ul. Jaśminowa" działka nr 239/2 obręb 3 miasta Moryń

3. ul. Owocowa - działka nr 750/28 obręb Przyjezierze

4. ul. Leśna - działka nr 750/27 obręb Przyjezierze

5. droga łącząca drogę krajową nr 31 z miejscowością Młynary -działka nr 7/13

obręb Młynary

Załącznik nr 2

Droga na terenie gminy Moryń proponowana do zaliczenia do publicznej drogi

gminnej.

l. droga - działka nr 7/13 obręb Młynary łącząca miejscowość Młynary z drogą kraj ową nr 31

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 07:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 07:40