herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

UCHWAŁA Nr XVII/131/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej w użyczenie


UCHWAŁA Nr XVII/131/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej w

użyczenie.

Na podstawie art. 18 ust. l pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.l591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. l 806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 161, poz.1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000 r. Nr 46, poz.543 z poz. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Wyraża zgodę na przekazanie w użyczenie dla komunalnej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu nieruchomości zabudowanej składającej się z budynku mieszkalnego nr l i budynku gospodarczego położonej na działce nr 97 w Starym Objezierzu na cele związane z działalnością statutową.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 07:41