herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVII/133/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów


Uchwała Nr XVII/133/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów

w szkołach podstawowych i gimnazjum

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz.593) Rada Miejska w Moryniu stanowi co następuje:

§ l Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje nieodpłatnie,

9 Jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. l pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2 Świadczeniobiorcy, których dochód w rodzinie przekracza kryterium, o którym mowa w § l zwracaj ą wy datki za posiłki na zasadach określonych w tabeli:

Miesięczny dochód w rodzinie ustalony jako krotność kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona od kosztów w procentach

1,01-1,30

25%

1,31-1,50

50%

powyżej 1,51

100%

§ 3 Traci moc uchwała Nr XTII/97/03 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z moc obowiązującą od l maja 2004 r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 07:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 07:47