Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ewidencja Kąpielisk

EWIDENCJA KĄPIELISK

Tabela I. Wykaz kąpielisk

Nazwa województwa, powiatu i gminy: zachodniopomorskie, gryfiński, Moryń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Krajowy kod kąpieliska1)

Identyfikator
kąpieliska NUMID1)

Nazwa kąpieliska2)

Adres kąpieliska2)

Rok3)

Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym4)

Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5)

Sezon kąpielowy6)

Informacje zawarte w wykazie kąpielisk7)

3206PKAP0005

PL4210606432000077

Kąpielisko śródlądowe w Moryniu, przy ul. Jeziornej

74-503 Moryń, ul. Jeziorna

2019

Czynne

Wyznaczono uchwała Nr V/27/2019
z 29 marca 2019 r.

22.06 – 31.08

1)Kąpielisko śródlądowe w Moryniu, przy ul. Jeziornej, obejmujące 75 m linii brzegowej;

2)Lokalizacja – współrzędne geograficzne granic kąpieliska:

 • Od strony wody:    
  N 52,8628808750 
  E 014,4005559110
  N 52,8637977560 
  E 014,3999162080
 • Od strony brzegu:
  N 52,8623392420 
  E 014,3990144690
  N 52,8632561140 
  E 014,3983747390
 • Od strony lądu:      
  N 52,8629425860 
  E 014,3979005970
  N 52,8624969420 

  E 014,3983368250

 

_________________________________________________

1) Dane pochodzące od właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
2) Dane własne organizatora kąpieliska.
3) Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze w kolumnach od 6–9 w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność zachowania danych z poprzednich lat. Należy dostosować liczbę wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.
4) Czynne/nieczynne/nowe kąpielisko.
5) W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać "wyznaczono" w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub "nie wyznaczono", jeżeli kąpielisko w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.
6) Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.
7) Informacje zawarte w wykazie kąpielisk, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.

 

 

Tabela II. Karta kąpieliska

Krajowy kod kąpieliska: 3206PKAP0005

Nazwa i adres kąpieliska: Kąpielisko śródlądowe w Moryniu, przy ul. Jeziornej

Lp.

Rok

Właściwy państwowy inspektor sanitarny1)

Ocena bieżąca jakości wody

Ocena sezonowa jakości wody2)

Klasyfikacja3)

Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

Aktualizacja informacji4)

Data badania

Wynik oceny5)

Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli

Zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym6)

Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego

1

2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny      

74-100 Gryfino ul. Flisacza 6
91 416 38 58 fax: 91 416 23 43,

e-mail: psse.gryfino@pis.gov.pl https://pssegryfino.pis.gov.pl/
 

     

data dokonania oceny - 18.09.2018 r.

http://bip.moryn.pl/strony/6456.dhtml

doskonała

     

_________________________________________________

1) Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.

2) Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.

3) Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.

4) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.

5) Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.

6) Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Mikołajczyk 30-05-2019 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Mikołajczyk 02-04-2019
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2019 11:57