Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/100/2004 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu


Uchwała Nr XIV/100/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 12 lutego 2004r.

w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591, oraz z 2002r. Nr 23, póz. 220 , Nr 62, póz.558 i Nr 113, poz.984.Nr 153,póz.1271 i Nr 214.poz.l806 z 2003r. Nr 80.poz.717 i Nr 162.póz.1568)oraz § 39 Statutu Gminy Moryń, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik do uchwały

Nr XIV/100/2004

Rady Miejskiej

w Moryniu

z dnia 12 lutego 2004r,

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok

l.Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

2.Wnioskowanie do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2003 rok

3.Kontrola zasadności i prawidłowości zwolnień podatkowych w roku 2003.

4.Kontrolowanie działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie:

— przestrzegania Statutu Gminy

— prowadzenia gospodarki finansowej

wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Moryniu.

5.Zadania kontrolne zlecone przez Radę Miejska w Moryniu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 01-06-2004 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2004 13:52