herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2004r


Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2004r.

L .Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

-sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

-informacja dot. interpelacji

4. Wnioski i zapytania radnych.

5.Informacja dotycząca konserwacji oświetlenia ulicznego w gminie Moryń.

6 .Informacja przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnej na temat form współpracy z rolnikami.

7 .Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2003

8.Rozpatrzenie projektów uchwal .

a/w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2004 r.

b/w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych

c/w sprawie zbycia nieruchomości (dz.184/33 Bielin)

d/w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej ( dz.204/3 Moryń)

e/ w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (dz.135 Moryń)

f/w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (dz. 311/2,311/3 Moryń)

g/w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania ( dz.188 Moryń)

h/w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz.18.1 Moryń)

i/w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń

j/ o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych

k/ o zmianie uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

l/ o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom

ł/ o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu

9.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11 .Zamknięcie obrad XV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 15:00