herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwala Nr XV/104/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych


Uchwała Nr XV/104/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz.838, Nr 86, poz. 958, z 2002 r. Nr 25, poz.253. Nr 41, poz.365, Nr 62, poz.554. Nr 74, poz.676, ?89, poz.804, Nr 113, poz.984, Nr 125, poz.1371, Nr 216, poz.1826, z 2003 r. Nr 80, poz.717i 721) po zaciągnięciu opinii Zarządu Powiatu w Gryfinie Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi(ulice) na obszarze gminy Moryń wymienione w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik do Uchwały Nr XV/104/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 marca 2004 r.

Drogi publiczne (ulice) na obszarze gminy Moryń zaliczone do kategorii dróg gminnych.

l .ul. Kolejowa Przyjezierze - działka nr 129 obręb Przyjezierze

2. ul. Letniskowa Przyjezierze - działka nr 93 i nr 61 obręb Przyjezierze

3. ul. Zielona Gądno - działka nr 196/3 obręb Gądno

4. droga Stare Objezierze - działka nr 6 obręb Stare Objezierze

5. droga Gądno - Mirowo - działka nr 247 obręb Gądno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 15:04