Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 2020-07-08 10:31
dokument Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Moryń, w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 10:06
dokument Zarządzenie nr 44 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 10:05
dokument Zarządzenie nr 42/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2020-06-22 09:06
dokument Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2020-06-22 09:05
dokument Zarządzenie nr 38/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2020-06-22 14:44
dokument Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2020-06-22 14:42
dokument Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia analizy zagrożeń na obszarach wodnych 2020-06-22 09:03
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę 2020-05-21 11:34
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-05-13 12:44
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-05-08 12:05
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-04-17 12:51
dokument Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Morynia w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy 2020-03-26 10:51
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2020-03-20 13:02
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie ustalenia procedury w celu zapewnienia pomocy w zakupach osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywyłanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności seniorom, osobom niepełnosprawnym lub przebywającym w kwarantannie domowej 2020-03-19 13:29
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Moryń, administrowanych przez Urząd Miejski w Moryniu 2020-05-04 09:40
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-09 09:51
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest 2020-03-06 12:32
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań publicznych za 2019 roku 2020-03-05 12:59
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2020-03-05 12:06
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2020-02-28 08:05
dokument Zarządzenie nr 11/2020 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie procedur postępowania w sytuacjach związanych z występowaniem zwierząt wolno żyjących na terenach zabudowanych Gminy Moryń 2020-02-13 15:07
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gminnej: działek nr 212, 206, 171, obręb Gądno 2020-02-10 10:59
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i szkoły podstawowej 2020-02-03 10:41
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2020-01-23 11:53
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2020-01-21 09:02
dokument Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2020 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2020-07-09 09:51
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Moryń w 2020 roku 2020-01-16 09:14