herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/105/2004 w sprawie zbycia nieruchomości


Uchwała Nr XV/105/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 marca 2004r.

w sprawie zbycia nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „ a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 62, poz. 1568 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zapisanej w ewidencji gruntów pod nr 184/33 o pow. 0,3880m2, położonej w obrębie Bielin.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 15:03