herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/107/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej


Uchwała Nr XV/107/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 marca 2004r.

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „ a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 62, poz. 1568 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje;

§ l. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, zapisanej w ewidencji gruntów pod nr 135 o pow. 357m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 11:28