herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/109/2004w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania


Uchwała Nr XV/109/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania .

Na podstawie art. 18 ust. l pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,m poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) i art.32 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000 r. Nr 46 poz.543 z póź.zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Wyraża zgodę na sprzedaż działki nr 188 o pow. 441 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń użytkownikowi wieczystemu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 11:32