herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/110/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr XV/110/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. l pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Wyraża zgodę na sprzedaż działki nr 181 o pow. 0,0225 ha położonej w obrębie 3 miasta Moryń w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej już działki budowlanej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 11:34