herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/111/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń


Uchwała Nr XV/111/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.l l ustawy z dnia 8 marca 2004 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2000 r. Nr 71, poz.838. Nr 86, poz.958, z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 41, poz.365, Nr 62, poz.554. Nr 74, poz.676. Nr 89, poz.804, Nr 113. poz.984, Nr 125, poz.1371, Nr 216, poz.1826, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721) i art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2000 r. Nr 78, poz.838 z poz. zm.) RadaMiejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Gryfińskiego w sprawie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Morynia w zakresie utrzymania czystości ulic i chodników, utrzymania zieleni w pasie drogowym i usuwanie skutków zimy.

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 11:36