herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XV/112/2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych


Uchwała Nr XV/112/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 marca 2004r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marcal990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271. Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz.717. Nr 162,poz. 1568) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. W uchwale Nr XXVIII/280/2001 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych wprowadza się następujące zmiany:

l) w § l. ust. 2 wyrazy „najniższego wynagrodzenia" zastępuje się wyrazami

„ minimalnego wynagrodzenia",

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 11:38