herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwala Nr XV/116/ 2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki


Uchwała Nr XV/116/ 2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 23 marca 2004r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.

Na podstawie art 18 ust2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 póz. 717, Nr 162 póz. 1568/ Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. W uchwale Nr XXXIII/3 30/97 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 16 października 1997r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu wprowadza się następujące zmiany:

l) w § l ust. l, 2 wyrazy „najniższego wynagrodzenia" zastępuje się  wyrazami" minimalnego wynagrodzenia".

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 11:49