herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu


Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 8 lipca 2004r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

informacja dot. interpelacji

4. Wnioski i zapytania radnych.

5.Rozpatrzenie projektów uchwał .

a/ w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Moryniu

b/ w sprawie powołanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Moryniu

c/ w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń

d/ w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz"

e/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miejscowości Gądno

f/ w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

g/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie

gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „ Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o.

w Goleniowie

h/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie

ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.

 i /zmiany budżetu na 2004 rok.

 6.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8 .Zamknięcie obrad XVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 05-07-2004 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2004 13:55