Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 51/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń

Zarządzenie Nr 51/2020
Burmistrza Morynia

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia  konsultacji społecznych statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 5a ust. 1, ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/121/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r., poz. 2142) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzenie  konsultacji społecznych  projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od 20 lipca do 3 sierpnia 2020 r.

3. Konsultacje społeczne statutów poszczególnych jednostek pomocniczych gminy Moryń mają zasięg lokalny i przeprowadzane będą w granicach administracyjnych danej jednostki pomocniczej.

§ 2. Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie opinii, mieszkańców danej jednostki pomocniczej gminy Moryń na temat statutu tej jednostki określającego organizację i zakres jej działania.

§ 3. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie wyrażenia opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. W konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy poszczególnych sołectw oraz Morynia.

§ 5. Statuty jednostek pomocniczych gminy Moryń oraz formularze ankietowe udostępnione zostaną w okresie konsultacji społecznych, poprzez:

1) wyłożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu ( pok. Nr 9) – w dniach i godzinach pracy Urzędu,

2) opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Moryniu -https://www.bip.moryn.pl  -w zakładce: Konsultacje społeczne oraz na stronie internetowej Gminy Moryń - https://www.moryn.pl,

3) dostarczenie sołtysom i przewodniczącemu Zarządu Miasta Moryń w celu udostępniania mieszkańcom.

§ 6. Formularz ankiety można pobrać:

1) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu ( pok. Nr 9) – w dniach i godzinach pracy Urzędu,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Moryniu - https://www.bip.moryn.pl  - w zakładce: Konsultacje społeczne,

3) na stronie internetowej Gminy Moryń - https://www.moryn.pl,

4) u sołtysów poszczególnych sołectw i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń.

§ 7. Formularze ankietowe można:

1) przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Moryniu, Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń

2) składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu (pok. Nr 9) – w dniach i godzinach pracy Urzędu,

3) przesłać mailowo na adres:um@moryn.pl z dopiskiem „Zmiana statutu- konsultacje społeczne”,

4) składać u sołtysów poszczególnych sołectw i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń.

§ 8. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuję zespół ds. konsultacji w składzie:

1) Jerzy Choroszewicz – Sekretarz Gminy- przewodniczący;

2) Jolanta Piątek – Kierownik Referatu Organizacyjnego – zastępca przewodniczącego;

3) Maciej Molenda – informatyk – członek.

§ 9. Po zakończeniu konsultacji w terminie tygodnia od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii, sporządzony zostanie protokół z przeprowadzonych konsultacji  społecznych. Protokół podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Moryń -  www.moryn.pl.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do  publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Moryniu,

2) na tablicach informacyjnych sołectw i Morynia,

3) na stronie internetowej Gminy Moryń,

4) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Moryniu.

 

 

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-07-2020 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 16-07-2020
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2020 12:38