Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 53/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Zarządzenie Nr 53/2020
Burmistrza Morynia

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XVIII/121/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych:

1) cel i przedmiot konsultacji - zebranie opinii oraz pozyskanie informacji i sugestii w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;Projekt Programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

a) termin  rozpoczęcia konsultacji  na dzień 24 lipca 2020 roku,

b) termin zakończenia konsultacji  na dzień 24 sierpnia 2020 roku.

3) zasięg terytorialny oraz podmioty/osoby uczestniczące w konsultacjach - organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Moryń;

4) formy przeprowadzenia konsultacji - zamieszczenia projektu Programu na stronie internetowej Gminy Moryń (www.moryn.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Moryń (www.bip.moryn.pl   – zakładka „Organizacje Pozarządowe”), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, rozesłanie do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Moryń zaproszeń do konsultacji wraz z projektem Programu i formularzem zgłoszenia opinii drogą elektroniczną;

5) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji – Program zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Moryń (www.bip.moryn.pl   – zakładka „Organizacje Pozarządowe”), na stronie internetowej Gminy Moryń oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu;

6) sposób i tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji - opinie uwagi i propozycje należy złożyć na formularzu - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, który zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Moryń (www.bip.moryn.pl   – zakładka „Organizacje Pozarządowe”), na stronie internetowej Gminy Moryń i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wypełniony formularz należy składać w terminie podanym w § 1 ust. 2 w sekretariacie tutejszego Urzędu Miejskiego w Moryniu lub drogą elektroniczną: e-mail: ob@moryn.pl  ;

7) komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji - odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Stanu Cywilnego w Moryniu – pokój nr 8;

8) sposób poinformowania o wynikach konsultacji - wyniki zostaną przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Moryń, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 23-07-2020 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Nawrolska 23-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 23-07-2020 08:51