Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Burmsirza Morynia nr 55/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE  NR 55 /2020

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                                 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

część działki  niezabudowanej  nr 222 o pow. 600,00m2 , położonej  w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w  dzierżawę  na okres do 3 lat, pod uprawę warzyw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz- 61,80 zł. ( słownie: sześćdziesiąt jeden złote 80/100).

Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za

2020 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca

każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za

rok ubiegły.

            Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od

       nieruchomości.

§ 2. Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

część działki  niezabudowanej  nr 252/1 o pow. 22,50m2 , położonej  w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00033631/8.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w  dzierżawę  na okres do 3 lat, teren pod garaż tymczasowy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz- 79,43 zł. ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych 43/100).

Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za

2020 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca

każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za

rok ubiegły.

            Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od

       nieruchomości.

§ 3. Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

część działki  niezabudowanej  nr 222 o pow. 300,00m2 , położonej  w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w  dzierżawę  na okres do 3 lat, pod uprawę warzyw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz 30,90 zł. ( słownie: trzydzieści złotych 90/100).

Wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy, płatny za

2020 r. w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca

każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za

rok ubiegły.

            Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od

       nieruchomości.

           

§ 4.Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1,  § 2,  § 3 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, stronach  internetowych Urzędu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl. 

 

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 6. Termin wywieszenia wykazu: od 28 lipca 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Mikołajczyk 28-07-2020 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 28-07-2020
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2020 14:23