herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Relacja z obrad sesji


Relacja z obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

Dnia 09 września 2004r w Moryniu odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu. Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej Sesji Pan Burmistrz przedstawił informację z prac wykonanych w okresie między sesjami. Następnie odpowiedział na wnioski i zapytania radnych.

Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. w sprawie uchylenia uchwał w sprawach przystąpienia do opracowania zmian w planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego - przyjęto jednogłośnie

a1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno- przyjęto jednogłośnie

a2. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Przedszkola w Moryniu- 9 za , przeciw -1 , wstrzymujące -5

 1. w sprawie wynajęcia nieruchomości zabudowanej przy Placu Wolności 2 w Moryniu - 13 za , wstrzymujące -5

 2. w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie- przyjęto jednogłośnie

 3. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości w Witnicy- przyjęto jednogłośnie

 4. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w Starym Objezierzu - przyjęto jednogłośnie

 5. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży budynku sklepu w Nowym Objezierzu- za 12, wstrzymujące -2

 6. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości w Klępiczu- za - 8, przeciw-3, wstrzymujące -2

 7. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości

w Moryniu- przyjęto jednogłośnie

 1. w sprawie wyrażenia zgody nas nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości w Witniczce- przyjęto jednogłośnie

 2. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008 - przyjęto jednogłośnie

 3. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego - przyjęto jednogłośnie.

Kolejnymi punktami programu sesji były sprawy rozpatrzenia skarg: Pana W.R. na pracę i działalność Urzędu Miejskiego, oraz Pani F.P. na działalność kierownika OPS Moryń. Rada Miejska zapoznała się z treścią skarg, a następnie postanowiła uznać skargę Pana W.R. - po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Skarbnika Gminy - za bezzasadną. Z kolei skarga Pani F.P. została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej

W dalszej kolejności Pani Skarbnik przedstawiła kluczowe elementy sprawozdania z wykonania Budżetu gminy Moryń za I półrocze 2004r.

Następnie Burmistrz odpowiadał na wnioski i zapytania radnych.

Po zakończeniu dyskusji Burmistrz wniósł o rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej Witnicy. Uchwała w powyższej sprawie przyjęta została jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-10-2004 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2004 11:47