Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 71 w sprawie wyznaczenie Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

Zarządzenie Nr 71/2020
Burmistrza Morynia

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenie Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Wyznaczam Panią Alicję Mikołajczyk jako osobę pełniącą funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

2. Powołuję działający pod przewodnictwem Koordynatora do spraw dostępności zespół do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Moryniu w składzie:

1) członek zespołu - Maciej Molenda,

2) członek zespołu - Łukasz Strzelczyk.

§ 2. Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:

1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,

2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych,

5) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

6) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,

7) przedstawianie Burmistrzowi Morynia bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

§ 3. Zobowiązuję:

1) pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań,

2) kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z koordynatorem zespołu.

§ 4. Koordynator w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 1 ust.2 podlega Burmistrzowi Morynia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-10-2020 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Molenda 29-09-2020
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2020 11:02