Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 75/2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Moryń dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zarządzenie Nr 75/2020

Burmistrza Morynia

z dnia 02 października 2020 r.

w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Moryń dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.), zarządzam, co następuje:

   § 1. Wyodrębnia się rachunek bankowy dochodów i wydatków, o numerze: 57 9370 1046 2004 0300 0648 0030, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu.

   § 2. Na rachunek, o którym mowa w § 1, wpłynęły środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zwane dalej dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 1.191.838,00 zł. Wsparcie przeznaczone jest wyłącznie na wydatki majątkowe Gminy Moryń, w ramach planu finansowego tego rachunku.

   § 3. Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia się następująco:

 

Rok

Dział

Rozdział

§

Opis

Kwota

 

 

 

 

Stan środków obrotowych na początek roku 2020

0,00

DOCHODY

1 191 838,00

2020

758

75814

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 191 838 ,00

WYDATKI

1 191 838,00

2020

600

60016

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "opracowanie dokumentacji na modernizacje i przebudowy dróg gminnych"

60 000,00

2020

 750

75023 

6060

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup niezbędnego oprogramowania do ewidencji finansowo księgowej, w tym do ewidencji podatków i opłat lokalnych”

50 000,00

2021

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 081 838,00

 

 

 

 

Stan środków obrotowych na koniec roku 2021

0,00

   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662) w związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) Gmina Moryń otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych zwane „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, które przeznacza się na wydatki majątkowe.

W 2020 roku środki w kwocie 110.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji na przebudowy i modernizacje dróg gminnych (60.000 zł) oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem niezbędnego oprogramowania do ewidencji finansowo księgowej, w tym zwłaszcza do ewidencji podatków i opłat lokalnych (50.000 zł).

O wydatkowaniu pozostałych środków w kwocie 1.081.838 zł, zaplanowanych na rok 2021, zadecyduje Rada Miejska w Moryniu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-10-2020 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 02-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 21-10-2020 14:46