Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku

Zarządzenie Nr 9/2020

Burmistrza Morynia

z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli:

1) doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach (szkolenia dla Rady Pedagogicznej i inne szkolenia wynikłe z potrzeb szkoły) - 10.900,00 zł;

2) doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych (surdopedagogika oraz wiedza o społeczeństwie) - 10.000,00 zł;

3) koszty związane z podróżą służbową – 4.200,00 zł;

4) koszty materiałów szkoleniowych i informacji dla nauczycieli – 2.500,00 zł;

§ 2. Maksymalne kwoty dofinansowania dokształcania nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze za semestr wynoszą do 60 % opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

§ 3. Warunkiem przyznania dofinansowania dokształcania jest złożenie przez nauczyciela wniosku na druku, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Do wniosku należy dołączyć: aktualne zaświadczenie o zaliczeniu semestru lub o przyjęciu na studia oraz zaświadczenie potwierdzające wniesienie opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zespołu Szkół w Moryniu oraz kierownikowi Referatu Obsługi Oświaty.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-10-2020 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Garbart 31-01-2020
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2020 08:03